DEĞERLER

 
Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve iş çevresi ile olan ilişkilerde çevre, müşteri, çalışan ve yasal yükümlülükler konusunda şirket değerlerlerini tanımlamak, ilgili değerleri çalışanlara iş süreçlerine yansıtmak ve hayata geçirmektir. 
 
•  Çevreyi Korumak
Tüm operasyonların odak noktasıdır. Çevrenin korunması amacıyla ulusal ve uluslararası kurallara uygun önlemlerin alınması ve kontrollerin yapılması önceliktir. 
 
•  Müşteri Odaklılık
Tüm faaliyetlerin odak noktasıdır. Hizmetleri yerine getirilirken müşterilerin zamanına, gemilere kaliteli yakıt ikmaline, operasyonların belirli bir disiplin ve standartlarda yapılmasına ve müşteriye fayda sağlanmasına dikkat edilir.
 
•  Çalışan Odaklılık
Başarımızın odak noktasıdır. İnsan odaklı olmak başarının en temel prensibidir. Çalışanların eğitilmiş, gelişmeleri yakından takip eden, şirket değerlerine saygılı, sorgulayan, yarışan, başarının en üst sınırını zorlamaktan çekinmeyen, sağlıklı ve motivasyonu yüksek ve müşteri odaklı bireyler olması beklenir.
 
•  Yasal Yükümlülüklere Uygun Çalışmak
Yasalara ve yönetmeliklere saygılı, onların gereklerini zamanında yerine getirmek Arkas Petrol için önceliktir.


 
© 2014 Arkas Petrol Ürünleri ve Tic. A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ